Klub prijatelja portalaLISTA ČLANOVA:

Održavanje i razvoj portala "Na klapski način" svojim su donacijama pomogli (abecedni poredak):

Aleksandar Pavletić, Ana Mrakovčić, Ana Zver, Ante Podrug, Avantti d.o.o. Rijeka, Croatia Records, Croma-co d.o.o. Stobreč, Daria Sladojević, Dejan Cvijetić, Diana Zloić, Dražen Benedik, Frano Spajić, Igo d.o.o. Rijeka, Inka d.o.o. Rijeka, Ivan Radovanović, Ivana Dedić, Ivo Pendo, Ivona Andretić, Julija Dumić, Klapa Baklje (ž), Klapa Cesarice, Klapa Ćakulone, Klapa Galešnik, Klapa Garbin, Klapa Kaleta, Klapa Kaštadi, Klapa Motovun, Klapa Povljana, Klapa Sveti Juraj HRM, Klapa Teranke, Klapa Volosko (ž), Krešimir Rudec, Luka Kodžoman, Ljubica Madić-Car, Maja Šimić, Marko Rogošić, Marko Šilje, Martina Butorac, Miha Brkinjač, Milan Jakić, Milena Aras Harpf, Miroslav Miše, Mladen Kuhar, Nikša Marinković, Olga Melnik, Općina Čavle, Paula Kusalić, Pomerium d.o.o. Rijeka, Sandra Malić, Sun Adria d.o.o. Rijeka, Sunny joy ltd, Teodora Festini, Vedrana Milin-Ćurin, Vjekoslav Klobučar, Vledimir Peršić, Zdenko Longin, Zvonimir Ivan Krnjak, Željan Vrsalović.

HVALA!!!