Majka Maru priko mora dala

narodna

Majka Maru priko mora dala
Oj rožice, jabuko rumena
Majka Maru priko mora dala

Majka Maru priko mora dala
Za Ivana, županova sina

Ivan ju je po moru vozija
Barka mu j' od drva jorihova
Vesla su mu kite mažurane