Da mi nije milo

narodna

Da mi nije milo majku ostaviti
Došla bi te dragi do Pole viditi

Da mi nije milo mile dvore moje
Došla bi te dragi viditi do Pole

Petak i subota rana srca moga
A Nedijo Sveta, vrati draga moga